Welkom

Ieder mens komt tijdens zijn leven in moeilijke situaties of periodes terecht. Meestal kom je er zelf wel uit met of zonder hulp van familie of vrienden, maar soms lukt het je niet alleen. Op dat moment kan het helpen om samen met een deskundige naar je leven en je verhaal te kijken. Je kan in vertrouwen vertellen wat pijn doet, zoeken naar mogelijkheden om met je zorgen om te gaan en zoeken naar nieuwe hulpbronnen. Samen bekijken we dan waar je goed in bent en wie je kan steunen.

Het team van ‘Onder de Linde’ wil je vooral ondersteunen bij je zoekproces. Het uiteindelijke doel van de therapiegesprekken is dat je meer vertrouwen voelt en verbinding krijgt met jezelf en met de ander.

Het is mogelijk om mensen uit je gezin of ruimere omgeving hierbij te betrekken.

Mocht het blijken dat je met je vragen beter geholpen bent met een andere therapeutische benadering , dan zoeken we dit samen met je uit.

Heb je nood aan een gesprek ?

Contacteer een teamlid

We plannen een eerste gesprek om te bekijken of we samen aan de slag kunnen gaan. Na een aantal gesprekken bekijken we hoe ver je staat: kan je zonder de therapiegesprekken verder of is het wenselijk om een langere periode op gesprek te komen.