beschrijving

Charlotte Peeters

Mijn naam is Charlotte Peeters, geboren in juni 1988. In 2009 studeerde ik af als bachelor in de orthopedagogie. Sindsdien werk ik als contextbegeleider binnen een voorziening voor bijzondere jeugdzorg. Hierdoor heb ik op korte tijd heel wat ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren en hun context. Ik volgde reeds verschillende kortdurende opleidingen, waaronder een jaaropleiding handelingsgericht werken met gezinnen aan de KHLim te Hasselt. Als contextueel therapeut werk ik met jongeren, gezinnen en volwassenen individueel.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

gezins- en opvoedingsondersteuning
echtscheidingsproblemen
zingeving en identiteit
emotionele problemen (boosheid, verdriet, schuldgevoelens...)
moeilijkheden met relaties
beschrijving

Tania Huysmans

Mijn naam is Tania Huysmans, geboren in mei 1968. Ik ben maatschappelijk assistent en contextueel psychotherapeut. Aan de Interactie-academie van Antwerpen volgde ik verschillende bijscholingen waaronder de jaaropleiding systemische hulpverlening en de vormingscursus hulpverlening aan mannen. 

Ik heb o.a. gewerkt op een Centrum voor Leerlingenbegeleiding en op een CGG. De meeste ervaring heb ik in de begeleiding van volwassenen met psychische en justitiële problemen. Momenteel ben ik werkzaam in het Justitiehuis van Antwerpen.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

jouw familielid, partner, vriend of vriendin heeft een bijzondere problematiek. bv. een probleem met alcohol of drugs, een psychische problematiek, een ernstige ziekte, gerechtelijke problemen
depressieve klachten en stressgerelateerde problemen
weinig zelfvertrouwen, een laag zelfwaardegevoel
levens- en gezinsproblemen
beschrijving

Marie-Ann Schyvens

Mijn naam is Marie-Ann Schyvens, geboren in 1958. Ik ben klinisch psycholoog en contextueel psychotherapeut. Ik heb mij bijgeschoold in de narratieve benadering. Ik werk ook in een CAW, waar mensen met alle mogelijke hulpvragen terecht kunnen. Mijn speciale aandacht gaathier uit naar slachtoffers. Ik werk met jongeren, volwassenen en senioren.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

rouwverwerking en verlieservaringen
traumaverwerking
psychosomatische klachten en chronische pijnen
depressieve klachten, stress en burn-out
levens- en gezinsvragen